Emmaus er pionerarbejde...

Støt Emmaus og vær med til at skabe ”Ringe i vandet”.
Vi håber, at rigtig mange vil være med til både at hylde fællesskabet og til at støtte Emmaus ved at deltage i etableringen af spiralskulpturen ”ringe i vandet” i vores nye vilde blomsterhave.

Man deltager ganske enkelt ved at donere et beløb til Emmausfonden. For. kr 100,- til Emmaus Fonden kan man få lagt 1 sten – 2 sten for kr 500 – og 3 sten for kr 1000. De donerede penge går ubeskåret til Emmaus Fonden, og man kan få fradrag i SKAT for sin donation. En privat donor har givet tilsagn om at betale anlægsudgifterne til spiralskulpturen.

Skulpturen vil blive indviet i løbet af sommeren 2020, og på indvielsesdagen vil der være en planche med navne på alle, der har doneret gaver til etablering af skulptur-anlægget.

Alle besøgende på Emmaus vil frit kunne færdes i haven og nyde skulpturanlægget.

Donation bedes indsat på konto i Spar Nord Bank regnr 9040 konto 6500 1313 71 eller via Mobile Pay nr 41 73 93

Vigtigt:

Du bedes mærke gaven RIV, så vi kan se, at det er penge til dette projekt.
Du skal oplyse navn for at komme på indvielsesplanchen, og cpr nr for at få skattefradrag.

På forhånd TAK

Emmaus er pionerarbejde...

Giv en gave til arbejdet på Emmaus.

Vi modtager ingen form for offentlig støtte og er helt afhængige af omsætning og gaver.

Gaver til Emmausfonden er fradragsberettigede.
ALLE beløb modtages med tak.

Gaver kan indsættes i Spar Nord Bank på regnr 9040 konto 6500131371.

Oplys venligst navn og adresse samt ved ønske om gavefradrag også CPR nummer. Kvittering tilsendes.

 

GDPR (håndtering af persondata)

Vi gemmer oplysninger om navn, adresse og gavebeløb. For de personer der ønsker at benytte gavefradragsret hos SKAT desuden cpr nummer. Det er op til den enkelte gavegiver, hvorvidt pgl ønsker at benytte fradragsret og oplyse cpr nummer. Oplyst cpr nummer anses for at være en forhåndsgodkendelse af accept af indberetning til SKAT.

Oplysninger opbevares elektronisk i en database og kvittering i fysisk form på kontoret på Emmaus og hos Emmausfondens revisor. Oplysningerne bliver kun behandlet af administrativt personale, Emmaus revisor samt SKAT. Oplysningerne gemmes i 5 år efter regnskabslovens regler. Der oprettes nyt kartotek hvert kalenderår, og ingen oplysninger fra foregående år overføres automatisk.

Emmaus Galleri

Læs mere

Emmaus Konference

Læs mere

Emmaus Højskole

Læs mere

Emmaus Hostel

Læs mere